• Interaktiv tavle i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen 

      Gabrielsen, Cathrine (Master thesis, 2012-07-03)
      Utgangspunktet for denne oppgaven er problemstillingen ”Hva karakteriserer arbeidet med den interaktive tavla i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen på 1. og 2. trinn?” Jeg var interessert i å finne ut hvordan ...