• Utenlands arbeidskraft 

      Fagerland, Arne; Johanson, Roy A.; Seljelid, Solvor N. (Bachelor thesis, 2008)
      Vi har i denne oppgaven fokusert på bruken av utenlandsk arbeidskraft på Haugalandet. Bakteppet for dette fokuset har vært den økende arbeidsinnvandringen som man har sett i kjølvannet av at vi i dagens Norge har et ...