• Lærerens rolle i en polarisert tid 

      Fagerland, Agathe; Byrkjeland, Maria (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven ser vi på hvordan bærekraftsbegrepet opptrer i læreplanene fra M74 og frem til den kommende læreplanen LF20, med problemstillingen “Hvordan presenteres bærekraftsbegrepet i nåværende, kommende og tidligere ...