• Forebygging av decubitus 

      Edvardsen, Ane (Bachelor thesis, 2013-05-07)
      Bakgrunn for valg av tema: Flere kilder peker på at det er manglende fokus på forebygging og risikovurdering, og mangel på kunnskap om forebygging av decubitus blant helsepersonell i dag. Decubitus oppstår hyppig, men det ...