• Eldre og brannsikkerhet 

      Berge, Ståle; Dahle, Kathrine (Bachelor thesis, 2006)
      Hensikten med oppgaven var å gjennomføre et forprosjekt for brannvesenet i forhold til å bedre brannsikkerheten for eldre pleie- og omsorgstrengende som bor i private boliger/leiligheter. De viktigste bakgrunnsmaterialene ...