• Brannteknisk dokumentasjon av gjennomføringer i hulldekker. 

      Aronsen, Morten; Dahl, Simon (Bachelor thesis, 2009)
      Hulldekker anvendes ofte i bygningsbransjen, men kanalene i hulldekkene står for en risiko i forhold til brann‐ og røykspredning. Godkjente gjennomføringer i bygg må derfor være utformet i henhold til krav i TEK og ...