• Brannteknisk prosjektering av Bærum frikirke 

      Dahl, Pål Andreas; Peymann, Lars-Erik (Bachelor thesis, 2002)
      Denne rapporten omhandler brannteknisk prosjektering og bruksendring av et eksisterende bygg. Hensikten har vært å finne ut om Bærum Frikirke kan ta i bruk loftsetasjen i bygget de disponerer, uten at dette vil få for store ...