• Bankers kredittvurdering av bedrifter 

      Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Friestad, Malin; Mørch, Rakel Olava (Bachelor thesis, 2016-08-18)
      Banker gjennomfører alltid en kredittvurdering av sine kunder for å avdekke kundens kredittverdighet. Vår oppgave vil omhandle bankers kredittvurderingsprosess i forhold til bedriftskundene. Problemstillingen i vår oppgave ...