• Har barn med motoriske vansker nytte av stokastisk resonans/white noise 

      Bugge, Camilla; Evjestad, Dorthe Sørheim; Ødegård, Andrine (Bachelor thesis, 2010)
      Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om barn med svak motorikk har nytte av stokasisk resonans. Hypotesen vår var at de svake blir bedre og de sterke blir dårligere med stokastisk resonans. For å få svar på ...