Now showing items 2539-2558 of 7216

  • H.264 VIDEO COMPRESSING ON FPGA 

   Doan, Ngoc Khiem (Bachelor thesis, 2019)
  • Hacia la investigación basada en la evidencia 

   Lund, Hans; Brunnhuber, Klara; Juhl, Carsten; Robinson, Karen; Leenaars, Marlies; Dorch, Bertil F.; Jamtvedt, Gro; Nortvedt, Monica Wammen; Christensen, Robin; Chalmers, Iain (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   MENSAJES CLAVE • Aventurarse en investigación sin revisar de manera sistemática lo ya conocido, especialmente cuando la investigación implica personas o animales, no es ético, carece de rigor científico y es un ...
  • Hadde det bare vært så enkelt... 

   Brekke, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn for valg av tema: Etter erfaring i psykiatrisk praksis og en observasjon- og behandlingsavdeling ser jeg at hvordan en møter pasienter med ROP-lidelser er viktig for å danne en god relasjon. Jeg har derfor et ønske ...
  • Hadronic resonances, strange and multi-strange particle production in Xe-Xe and Pb-Pb collisions with ALICE at the LHC 

   Albuquerque, D. S. D.; Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Helstrup, Håvard; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammad; Alam, Sk Noor; Aleksandrov, Dmitry; Alessandro, Bruno; Alfaro Molina, R; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We present measurements of hadronic resonance, strange and multi-strange particle production in collisions of Xe-Xe and Pb-Pb at the center-of-mass energies of √sNN = 5.44 and 5.02 TeV, respectively, by the ALICE collaboration ...
  • «Hagen er verden» - en analyse av hagens funksjon i Tormod Haugens Slottet det Hvite. 

   Lund, Thomas Hammerø (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur, Master thesis, 2015-05-14)
   Denne masteroppgavens prosjekt er på ny å trekke fram en roman av en stor norsk forfatter for barn og unge og samtidig bidra med nye perspektiver på både roman og forfatter. Tormod Haugens forfatterskap strekker seg over ...
  • Hageslange og kjøkkenkran 

   Wedøe, Leif (Recording, oral, 2011-06-01)
  • Hagevanning i solskinn 

   Wedøe, Leif (Recording, oral, 2011)
  • Haldningar til nynorsk blant lærarstudentar 

   Lothe, Ragnar Emmerhoff (Bachelor thesis, 2019)
  • Hallo, ser du meg? Stille barn og deres sosiale miljø 

   Vidste, Elin (Bachelor thesis, 2019)
  • Hamstring:Quadriceps ratio og retur til idrett og fysisk aktivitet tilsvarende tidligere nivå etter fremre korsbåndskade 

   Sannarnes, Runar Torsvik; Skarpnord, Henrik; Hatlem, Vidar (Bachelor thesis, 2020)
  • Hamstringskader i Norsk Toppfotball – en kvantitativ undersøkelse 

   Martinsen, Petter Havsgård (Bachelor thesis, 2019)
  • «Han var så stor at ingen hest kunne bære han». En analyse av fortellingen om Gange-Rolv fra middelalderen til moderne historievitenskap og populærkultur. 

   Oppedal, Karl Erik (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg fortellinger om Gange-Rolv – slik han ble fremstilt hos sagaskriverne på 1200-tallet og av historikere på begynnelsen av det 20. århundre. I tillegg tar oppgaven for seg hvordan disse fortellingene ...
  • Det handler om å leve 

   Osland, Liv Solveig (Bachelor thesis, 2012)
   Pasienter som utvikler demens opplever ofte at omstillingen til sykehjemmet er vanskelig fordi de ikke forstår hva som skjer og har vanskelig for kommunisere sine behov. Helsepersonell kan oppleve at ressursene på ...
  • Handling constraints in model versioning 

   Rossini, Alessandro; Rutle, Adrian; Lamo, Yngve; Wolter, Uwe Egbert (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In model-driven software engineering (MDSE), models are firstclass entities of software development and undergo a complex evolution during their life-cycles. As a consequence, there is a growing need for techniques and ...
  • Handling og usikkerhet: Norske myndigheters kommunikasjon om svineinfluensapandemien i 2009. 

   Brekke, Ole Andreas; Ludvigsen, Kari; Bjørkdahl, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I artikkelen undersøker vi sentrale norske myndigheters håndtering av H1N1 – pandemien i 2009, med vekt på den eksterne kommunikasjonshåndteringen. Vi viser hvordan myndighetenes kommunikasjon utad ble formet gjennom ...
  • Har 3T- prosjektet bidratt til at Tannhelse Rogaland FKF fremstår som en mer attraktiv arbeidsplass for sine ansatte? 

   Hauge, Jannike Meling; Hustvedt, Idunn Marie Hetland; Summerson, Linda (Bachelor thesis, 2010)
   Tannhelse Rogaland FKF gjennomførte i perioden 2006-2009 et organisasjonsutviklingsprosjekt kalt 3T-prosjektet: trygghet, trivsel og tilhørlighet. Prosjektet ble satt i gang etter en periode med stor gjennomtrekk av ...
  • Har barn med motoriske vansker nytte av stokastisk resonans/white noise 

   Bugge, Camilla; Evjestad, Dorthe Sørheim; Ødegård, Andrine (Bachelor thesis, 2010)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om barn med svak motorikk har nytte av stokasisk resonans. Hypotesen vår var at de svake blir bedre og de sterke blir dårligere med stokastisk resonans. For å få svar på ...
  • Har du ete frukost i dag? 

   Laache, Sigrid (Bachelor thesis, 2014)
   Ved hjelp av å drøfte forsking, litteratur og eigne erfaringar, har eg kome fram til tiltak som sjukepleiarar kan sette i verk for å førebyggje underernæring hjå ein eldre heimebuande pasient med Alzheimers sjukdom (AD). ...
  • Har eg ete i dag? 

   Kroken, Elise (Bachelor thesis, 2015)
   Det kjem tydelig fram i forskingsartiklane og anna faglitteratur at det finnes metodar og tilnærmingsmåtar som kan setjast i verk for å førebygge underernæring hos den enkelte pasient med demenssjukdom. Det er viktig at ...