• ØKO SMELT : Optimalisering av smelteovnsdrift 

   Bringedal, Rune (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med denne oppgaven var å se på mulighetene for å redusere gassforbruket ved nedsmelting av aluminium ved Hydro Aluminium Karmøy Rolling Mill. Oppgaven er spesielt fokusert på styringen av naturgass brennerne som ...
  • Økokritiske litteratursamtaler – en arena for økt bevissthet om økologisk samspill? 

   Goga, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Høsten 2020 innføres nye læreplaner (LK20) i norsk skole. Noe av det nye i disse læreplanene er innføringen av tverrfaglige temaer og kjerneelementer i alle fag. I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot det ...
  • Økologisk mat i offentlig sektor 

   Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe; Nymoen, Charlotte; Spissøy, Arild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2007-4, Research report, 2007)
   I 2005 var 3,5 % av jordbruksarealene økologiske, og det var registrert 2 496 godkjente, økologiske produsenter i Norge. Andelen økologisk produksjon varierer mellom ulike landsdeler og produksjoner. Produksjonen av økologisk ...
  • Økonomien i jordbruket i Rogaland og Agder-fylka. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret, 1997-2006. Tabellsamling 2002-2006. Samdrifter, økologisk mjølkeproduksjon og skatt 

   Grønningsæter, Irene; Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2008-7, Research report, 2008)
   Dette notatet presenterer resultata for økonomien i jordbruket i Rogaland og Agderfylka med trendar og økonomisk utvikling siste tiåret frå 1997 til 2006 og tabellsamling for 2002-2006. Årets notat tek for seg tema som ...
  • Økonomien i jordbruket i Rogaland og Agder-fylka. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret. Tabellsamling 2001-2005. Samdrifter og økologisk mjølkeproduksjon i driftsgranskingane 

   Lyng, Ane Margrethe; Haukås, Torbjørn; Sværen, Jon (NILF Notat;2006-23, Research report, 2006)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er ei årleg rekneskapsgransking der det kvart år inngår omlag 1000 bruk frå heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass ...
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet. 1995–2004. Samdrifter 

   Lyng, Ane Margrethe; Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Sværen, Jon (NILF Notat;2005–20, Research report, 2005)
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret, 1997-2006. Økonomi og arbeidsforbruk på sortsnivå i fruktdyrkinga. Økologisk mjølkeproduksjon 

   Haukås, Torbjørn; Lyng, Ane Margrethe; Olsen, Anastasia; Ommedal, Rune; Sværen, Jon (NILF Notat;2008-6, Research report, 2008)
  • Økonomisk kompetanse i et styrekollegium 

   Lunde, Espen Håkon; Moss, Gunhild; Arnesen, Hanne Hjorteseth (Bachelor thesis, 2019)
  • Økt livskvalitet hos personer med KOLS 

   Birkeland, Sophie Christine (Bachelor thesis, 2018)
  • Økt livskvalitet hos psykisk langtidssyke: En salutogen tilnærming 

   Simonsen, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Mange personer i Norge lever i dag med psykiske lidelser som fører til nedsatt livskvalitet. Jeg ønsker å se på hvordan en salutogen tilnærming kan fremme livskvalitet, da det for meg virker hensiktsmessig å ...
  • Økt livskvalitet ved tidlig palliasjon 

   Bjørhovde, Torvald (Bachelor thesis, 2018)
  • Økt sluttbruk av LNG på norske skip 

   Hætta, Johan Andreas S.; Nordbø, Kristoffer; Aarvold, Olaf A. (Bachelor thesis, 2011-08-16)
   Til tross for at det i dag er teknisk mulig å drifte de fleste fartøy med naturgass, er antallet skip som benytter denne løsningen i sterkt mindretall. Formålet med prosjektoppgaven er å identifisere årsakene til hvorfor ...
  • Ølturisme i Norge: Hvordan utvikler norske mikrobryggeri reiselivsprodukter? 

   Jordet, Tor Henrik; Reddington, Markus B. (Bachelor thesis, 2015)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaer knyttet til hvordan norske mikrobryggerier utvikler reiselivsprodukter. Undersøkelsen av problemstillingen håper vi vil gi et bilde av hvordan forskjellige mikrobryggerier skaper ...
  • Øve, øve, jamt og trutt...Klasseleiing og profesjonsutvikling i praksisfeltet 

   Sekkingstad, Dorthea; Syse, Ingrid (Journal article, 2014)
   Lærarar vel å utvikla kompetansen sin som klasseleiar gjennom å arbeida med å byggja relasjonar til elevane og å leggja gode og tydelege strukturelle rammer kring læringsarbeidet. Ved å øva jamt og trutt opplever dei å bli ...
  • Λ c + production in pp collisions at √s=7 TeV and in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Λc+ production in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando Torales; Adamová, Dagmar; Adhya, Souvik Priyam; Adler, A.; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yuan, Shiming; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   A measurement of the production of prompt + c baryons in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV with the ALICE detector at the LHC is reported. The + c and − c were reconstructed at midrapidity (|y| < 0.5) via the hadronic ...
  • π0 and η meson production in proton-proton collisions at √s=8 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • φ meson production in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV with ALICE at the LHC 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, G; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, N; Ahn, SU; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Djuvsland, Øystein; Dordic, Olja; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Langøy, Rune; Lardeux, Antoine Xavier; Lien, Jørgen André; Lindal, Svein; Lønne, Per-Ivar; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Nesbø, Simon Voigt; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skaali, Toralf Bernhard; Tambave, Ganesh Jagannath; Tveter, Trine Spedstad; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Wikne, Jon Christopher; Zhang, Hui; Zhao, Chengxin; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alba, José Luis Bazo; Aleksandrov, Dimitry; Allesandro, B.; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • φ-meson production at forward rapidity in p–Pb collisions at √sNN=5.02 TeV and in pp collisions at √s=2.76 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aimo, Ilaria; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aiola, Salvatore; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • ϒ suppression at forward rapidity in Pb–Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alfaro Molina, José Rubén; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Inclusive ϒ(1S) and ϒ(2S) production have been measured in Pb–Pb collisions at the centre-of-massenergy per nucleon–nucleon pair √sNN = 5.02 TeV, using the ALICE detector at the CERN LHC. The ϒmesons are reconstructed in ...