Now showing items 5898-5917 of 9374

  • Multiplicity dependence of the average transverse momentum in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at the LHC 

   Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Eyyubova, Gyulnara; Kværnø, Henning; Lindal, Svein; Løvhøiden, Gunnar; Milosevic, Jovan; Nilsson, Mads Stormo; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adare, Andrew Marshall; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agocs, Andreas Gabor; Agostinelli, Andrea; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Ahn, Sang Un; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2013)
  • Multiplicity dependence of two-particle azimuthal correlations in pp collisions at the LHC 

   Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Eyyubova, Gyulnara; Kværnø, Henning; Lindal, Svein; Løvhøiden, Gunnar; Milosevic, Jovan; Nilsson, Mads Stormo; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adare, Andrew Marshall; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agocs, Andreas Gabor; Agostinelli, Andrea; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahn, Sang Un; Akindinov, Alexander; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alici, Andrea; Alkin, Anton; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2013)
  • Multiplicity dependence of π, K, and p production in pp collisions at √s=13 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adamová, Dagmar; Adler, Alexander; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Eikeland, Viljar Nilsen; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Grøttvik, Ola Slettevoll; Lofnes, Ingrid Mckibben; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Yuan, Shiming; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Neagu, Alexandra; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahn, Sang Un; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper presents the measurements of π±, K±, p and p transverse momentum (pT) spectra as a function of charged-particle multiplicity density in proton–proton (pp) collisions at √s = 13 TeV with the ALICE detector at the ...
  • Multippel Sklerose & Sosiale relasjonar 

   Stokka, Isabella (Bachelor thesis, 2012)
   Bakgrunn for val av tema: Som sjukepleiarstudent i praksis har eg i fleire høve møtt pasientar med sjukdommen Multippel Sklerose, og sett korleis liver deira er endra grunna sjukdommen. Ikkje rett sjeldan har eg fått ...
  • Multippel Sklerose og meistring 

   Omvik, Anette (Bachelor thesis, 2014-04-02)
   Bakrunn for val av tema: Oppgåva omhandlar sjukdommen MS. I Norge er det anslagsvis 8000 personar som lever med MS, og antall nye tilfelle kvar år er cirka 300. Statistikk viser at ein tredjedel av alle MS-ramma får varig ...
  • Multippel Sklerose og omsorg 

   Eide, Anne Marie (Bachelor thesis, 2011-04-18)
   Bakgrunn: Multippel Sklerose er en sykdom som ofte rammer og oppstår i ung alder, og er gjerne ikke den sykdommen som menneske har mest allmennkunnskaper om. Oppgavens tema er omsorg til MS pasienter som bor hjemme, og hva ...
  • Multirotor wind turbine - drag 

   Hansen, Marius; Leikvoll, Camilla; Vikse, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
  • Multiswarm Multiobjective Particle Swarm Optimization with Simulated Annealing for Extracting Multiple Tests 

   Bui, Toan; Nguyen, Tram; Huynh, Huy M.; Vo, Bay; Lin, Jerry Chun-Wei; Hong, Tzung-Pei (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Education is mandatory, and much research has been invested in this sector. An important aspect of education is how to evaluate the learners’ progress. Multiple-choice tests are widely used for this purpose. The tests for ...
  • The multivariate physical activity signature associated with body mass index in young children 

   Aadland, Eivind; Holmøy, Oddbjørn Kvalheim; Nilsen, Ada Kristine Ofrim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The evidence regarding associations between intensity-specific physical activity and adiposity in young children is conflicting. Moreover, the evidence is limited by analytical approaches that cannot handle the multicollinearity ...
  • The multivariate physical activity signature associated with metabolic health in children and youth: An International Children's Accelerometry Database (ICAD) analysis 

   Aadland, Eivind; Kvalheim, Olav Martin; Hansen, Bjørge Hermann; Kriemler, Susi; Ried-Larsen, Mathias; Wedderkopp, Niels; Sardinha, Luis B.; Møller, Niels Christian; Hallal, Pedro C.; Anderssen, Sigmund Alfred; Northstone, Kate; Andersen, Lars Bo (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   There is solid evidence for an association between physical activity and metabolic health outcomes in children and youth, but for methodological reasons most studies describe the intensity spectrum using only a few summary ...
  • Munnbindpraktikker ved kirurgiske inngrep: Et praxeologisk perpektiv 

   Kristiansen, Elin Helene Fjell (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven har utspring i en undring over at jeg har observert relativt store variasjoner i hvordan munnbind brukes på operasjonsstuene. Det har ikke vært mulig å finne studier som kunne svare på denne undringen. ...
  • Munnlege ferdigheiter i matematikkfaget 

   Farsund, Mali Storvik (Bachelor thesis, 2018)
  • Munnstell til syke og pleietrengende med egne tenner i sykehjem 

   Nygard, Kjerstin Margaretha (Bachelor thesis, 2015)
   Forskning viser at pleiepersonell i sykehjem mener munnstell er en ubehagelig oppgave, og oppgaven blir ofte ikke prioritert. Pleietrengende pasienter har i økende grad egne tenner, og det vil være behov for omorganisering ...
  • Muntlig aktivitet i matematikkundervisningen 

   Olsen, Monika Østrem (Bachelor thesis, 2018)
  • Muon physics at forward rapidity with the ALICE detector upgrade 

   Siddhanta, Sabyasachi; Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Helstrup, Håvard; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammad; Alam, Sk Noor; Albuquerque, D. S. D.; Aleksandrov, Dmitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   ALICE is the experiment specifically designed to study the Quark-Gluon Plasma (QGP) in heavy-ion collisions at the CERN LHC. The ALICE detector will be upgraded during the Long Shutdown 2, planned for 2019-2020, in order ...
  • Muscle activation with swinging loads in bench press 

   Sæterbakken, Atle Hole; Solstad, Tom Erik Jorung; Stien, Nicolay; Shaw, Matthew Peter; Pedersen, Helene; Andersen, Vidar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The aim of the study was to compare the EMG amplitude in bench press (stable loads) to bench press using loads moving in anteroposterior and mediolateral directions. Seventeen resistance-trained men, with 9.4±4.7 years of ...
  • Muscle activity in asymmetric bench press among resistance-trained individuals 

   Sæterbakken, Atle Hole; Solstad, Tom Erik Jorung; Behm, David G.; Stien, Nicolay; Shaw, Matthew Peter; Pedersen, Helene; Andersen, Vidar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Purpose To determine the effects of asymmetric loads on muscle activity with the bench press. Method Seventeen resistance-trained men performed one familiarization session including testing one repetition maximum (1RM) ...
  • Muscular performance decreases with increasing complexity of resistance exercises in subjects with chronic obstructive pulmonary disease 

   Mølmen, Knut Sindre; Evensen Thy, Jonas; Thallaug Dalane, Stine; Ellefsen, Stian; Falch, Gunnar Slettaløkken (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Chronic obstructive lung disease (COPD) is associated with impaired muscle functions in addition to the impaired cardiopulmonary capacity inherent to the disease. The purpose of this study was to compare muscular performance ...
  • Museums as mausoleums, museums as mirrors 

   Aarbakke, Thea (Lecture, 2018)