Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Demokratisk medborgerskap i matematikkfaget 

  Fossholm, Nora Karoline (Master thesis, 2021)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å se på hvilke potensial tilknyttet læring og utøving av demokrati og medborgerskap som kan identifiseres i matematikkoppgaver i nye lærebøker. Her med et særlig fokus på oppgaver fra ...
 • Erfaringer fra skolematordninger i Norge 

  Musland, Marte Gausvik; Vildmyren, Iselin; Bakke, Lene; Bjørndal, Bodil; Greffel, Nathalia; Leversen, Ingrid (HVL-Rapport;6/2022, Report, 2022)
  Denne rapporten er delt inn i to hoveddeler. Del 1 omhandler de erfaringene som informantene har gjort seg gjennom sine skolematordninger, samt noen generelle beskrivelser av praksis. Del 2 av rapporten omhandler modeller ...
 • Referanser og overvåkingsindikatorer innen økologisk restaurering av verneverdig kulturmark 

  Svang, Stine (Master thesis, 2022)
  Økologisk restaurering er et virkemidden for å motvirke tap av biologisk mangfold, men det trengs bedre metoder innen målsetning og overvåking for å vite at utviklingen går rett vei. Semi-naturlige naturtyper i Norge er i ...
 • CFD estimation of a resistance coefficient for an egg-shaped geometric dome 

  Domagala, Mariusz; Aga, Halvor Larsson; Bikass, Saeed; Momeni, Hassan; Stenfelt, Gloria Maria (Peer reviewed; Journal article, 2022)
 • Relasjonsbygging til elever med utagerende atferd 

  Brenno, Anna Cecilie (Master thesis, 2022)
  Bakgrunnen for denne studien var å undersøke hvordan lærere på småskolen oppfatter og arbeider for å bygge gode relasjoner til elever med utagerende atferd. Formålet var derfor å få mer kunnskap, innsikt og forståelse for ...

Vis flere