Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • MUNNBINDPRAKTIKKER VED KIRURGISKE INNGREP ET PRAXEOLOGISK PERSPEKTIV 

  Kriariansen, Elin Helene Fjell (Master thesis, 2020)
  Denne masteroppgaven har utspring i en undring over at jeg har observert relativt store variasjoner i hvordan munnbind brukes på operasjonsstuene. Det har ikke vært mulig å finne studier som kunne svare på denne undringen. ...
 • Alt har ein skjønnheit, men ikkje alle ser den 

  Thorseth, Jesica; Seim, Birgitte (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: I Noreg er forholdet til rus eit aukande problem. Statistikk frå 2019 viser at 35% av menneske i alle aldrar benytter seg av alkohol og illegale rusmiddel ein, eller fleire gongar i veka. Det er ikkje meir enn ...
 • Ensomhet og eldre 

  Opheim, Stine (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Eldre og ensomhet Bakgrunn: Antallet mennesker over 65 år er økende og vil fortsatt øke i årene framover. Med økt levealder vil det også være en økning i eldre menneskers opplevelse av ensomhet knyttet opp til ...
 • Kommunikasjon til pasienter i palliativ fase 

  Rokne, Anne-Marthe; Stadheim, Renate (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Kommunikasjon til pasienter i palliativ fase Bakgrunn for val av tema: Temaet er valgt på bakgrunn av våre erfaringer fra praksis i hjemmesykepleien. Vi har opplevd at det kan være utfordrende å kommunisere med ...
 • Kartlegging av ernæringsmessig risiko til pasientar med kols 

  Stevnebø, Trine Alida Eldegard (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel Kartlegging av ernæringsmessig risiko til pasientar med kols Bakgrunn for val av tema Kols er ein alvorleg sjukdom og i 2018 hadde omlag 150 000 menneske over 40 år kols i Noreg. 25-40% av pasientar med alvorleg ...

Vis flere